Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0915 509 685, 0918 698 918
E-mail: info@zelenakozmetika.sk

Fakturačná adresa:
Hope MR s.r.o.
Zubné 56
067 33 Zubné

IČO: 53453107
DIČ: 2121377291

Nie je platca DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: sro, vložka číslo: 41348/P

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár